Sympatisanten:

Bart Staes (Europarlementslid Groen!)
Mike van Acoleyen (Provinciaal voorzitter Groen! West-Vlaanderen)
Ann Brusseel (Vlaams volksvertegenwoordiger)
Joachim Lambrechts
Yvan van Royen, Oostende
Isabelle Schotte, Brugge
  Wouter Vanreusel, Turnhout
Sponsors:

Groen! Sergeant De Bruynestraat 78-82 1070 Brussel
Wetenschappelijk ondersteund door:

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Onderzoeksgroep Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie van de Universiteit Gent (UGent-LMAE)
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)